За Нас

Мани Консалтинг е лиценцирано друштво за сметководство и даночен консалтинг. Друштвото нуди комплетно сметководство, даночни совети, изработка на бизнис планови за сите видови на мали и средни субјекти – финансиски и правни услуги.

Мани Консалтинг прерасна во компанија која покрај основната сметководствена дејност дава услуги и од финансиското известување, интерни извештаи и ревизии, даночни консултации, правни услуги од стопанското право, посредување на договори и индивидуален консалтинг во областа на финансиите и даноците.

Комплет сметководствени услуги

Концептот на комплетни сметководствени услуги ги опфаќа сите аспекти од сметководството и книговодственото работење на компанијата

Мани Консалтинг прерасна во компанија која покрај основната сметководствена дејност дава услуги и од финансиското известување, интерни извештаи и ревизии, даночни консултации, правни услуги од стопанското право, посредување на договори и индивидуален консалтинг во областа на финансиите и даноците.

Комплет сметководствени услуги

Концептот на комплетни сметководствени услуги ги опфаќа сите аспекти од сметководството и книговодственото работење на компанијата

Најчесто постувани прашања

Тука стои одговор во врска со горенаведеното прашање во неколку реченици. Исто така одговорот може да биде и поопширен поради фактот што има можност за повеќе текст Тука стои одговор во врска со горенаведеното прашање во неколку реченици. Исто така одговорот може да биде и поопширен поради фактот што има можност за повеќе текстТука стои одговор во врска со горенаведеното прашање во неколку реченици. Исто така одговорот може да биде и поопширен поради фактот што има можност за повеќе текст

Тука стои одговор во врска со горенаведеното прашање во неколку реченици. Исто така одговорот може да биде и поопширен поради фактот што има можност за повеќе текст Тука стои одговор во врска со горенаведеното прашање во неколку реченици. Исто така одговорот може да биде и поопширен поради фактот што има можност за повеќе текстТука стои одговор во врска со горенаведеното прашање во неколку реченици. Исто така одговорот може да биде и поопширен поради фактот што има можност за повеќе текст

Тука стои одговор во врска со горенаведеното прашање во неколку реченици. Исто така одговорот може да биде и поопширен поради фактот што има можност за повеќе текст Тука стои одговор во врска со горенаведеното прашање во неколку реченици. Исто така одговорот може да биде и поопширен поради фактот што има можност за повеќе текстТука стои одговор во врска со горенаведеното прашање во неколку реченици. Исто така одговорот може да биде и поопширен поради фактот што има можност за повеќе текст

Тука стои одговор во врска со горенаведеното прашање во неколку реченици. Исто така одговорот може да биде и поопширен поради фактот што има можност за повеќе текст Тука стои одговор во врска со горенаведеното прашање во неколку реченици. Исто така одговорот може да биде и поопширен поради фактот што има можност за повеќе текстТука стои одговор во врска со горенаведеното прашање во неколку реченици. Исто така одговорот може да биде и поопширен поради фактот што има можност за повеќе текст

Тука стои одговор во врска со горенаведеното прашање во неколку реченици. Исто така одговорот може да биде и поопширен поради фактот што има можност за повеќе текст Тука стои одговор во врска со горенаведеното прашање во неколку реченици. Исто така одговорот може да биде и поопширен поради фактот што има можност за повеќе текстТука стои одговор во врска со горенаведеното прашање во неколку реченици. Исто така одговорот може да биде и поопширен поради фактот што има можност за повеќе текст

Контакт

Ул. Владимир Комаров 20/1

1000 Скопје  Република Македонија

++ 389 2 2 673 556

++ 389 70 217 178

++ 389 70 358 491

info@maniconsalting.com.mk

Работно Време

Работни Денови

Понеделник – Петок / 8.30 – 16.30

Неработни денови

Сабота / Недела / Државни празници

MaNi Consulting©2020 by MegaByte