МАНИ Консалтинг

Мани Консалтинг е лиценцирано друштво за сметководство и даночен консалтинг. Друштвото нуди комплетно сметководство, даночни совети, изработка на бизнис планови за сите видови на мали и средни субјекти – финансиски и правни услуги.

Мани Консалтинг прерасна во компанија која покрај основната сметководствена дејност дава услуги и од финансиското известување, интерни извештаи и ревизии, даночни консултации, правни услуги од стопанското право, посредување на договори и индивидуален консалтинг во областа на финансиите и даноците.

Комплет сметководствени услуги

Концептот на комплетни сметководствени услуги ги опфаќа сите аспекти од сметководството и книговодственото работење на компанијата

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

НЕКОИ ОД НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Контакт

Ул. Владимир Комаров 20/1

1000 Скопје  Република Македонија

++ 389 2 2 673 556

++ 389 70 217 178

++ 389 70 358 491

info@maniconsalting.com.mk

Работно Време

Работни Денови

Понеделник – Петок / 8.30 – 16.30

Неработни денови

Сабота / Недела / Државни празници

MaNi Consulting@2020 by MegaByte